Thursday, March 25, 2010

siapa kekasihku? :"> wkakaka

Wael Kfory - 01 - Mean Habibi Ana Feat. .mp3
Found at bee mp3 search engine

Min habibi ana WHO IS MY LOVER
Rede aleie u ule (3x) ANSWER ME... AND TELL ME
Min habibi ana WHO IS MY LOVER
Rede aleie u ule ANSWER ME AND TELL ME
3x
Inta eli bhebu ana 3x YOU ARE THE ONE I LOVE
Sekin bi albe u ruhe U LIVE IN MY HEART AND SOUL

Inta el balsam bi giruhe U HEAL ALL OF MY PAIN

2x
Inta haieti U R MY LIFE

inta haieti U R MY LIFE

gharami ana ana... MY LOVE..MY..MY..
Inta eli bhebu ana UR THE ONE I LOVE

3x

Lama inti saalte WHEN I ASKED ABOUT ME

Iltilik bhebik I TOLD U THAT I LOVE YOU

Saalte kent khabeitik UASKED ME IF I CAN HIDE U

Bi taét albi IN MY HEART

2x
Ah, el haua mish heik ah, el haua mish heik
U ken sab alei tahkile min ainei
Bari barif barif shu rah btuule
Min habibi ana
Rede aleie u ule (3x)
Min habibi ana
Rede aleie u ule

OH..U R NOT GOING THAT WAY... U R NOT
IT WAS SO HARD FOR ME TO GET U OUT OF MY EYES
YES YES I KNOW WHAT UR GONNA SAY
WHO IS THE ONE I LOVE
ANSWER ME AND TELL ME..

Lau ghebte día bkalam IF U WERE GONE...

U nessme anak bitkalam SO MU SOULD MUST SAY...
2x
Ma fi b jamelu hada NEVER SAW MORE BEUATIFUL THAN U

Aomri bi gharamu ebtada MY LIFE STARTED IN THE MINUT I FELD IN LOVE WITH HER

2x
Ahki u ered e sada I AM SCREAMING... AND MY VOICE IS COMING BACK T ME

3x
Inta eli bhebu ana THAT... U ARE THE ONE I LOVE

3x
Inta eli bhebu ana

3x
Inta eli bhebu ana

3x
Nussra bteele sere’le albe
Badik ambtghele men ele misheuir 2x
Hala el hauá sabe'na
Gherbene ahlemu
U el aomri lal basheena
Shu nefa iemu

2x
Min shu baed maghjuli

smell ya later

No comments: